Robotic Sheep Shearing

Denne contraption ble gjort på slutten av 80-tallet, uttrykkelig for skjærende sauer. Av en eller annen grunn tok det aldri virkelig av. Vi gjetter fordi det tar for alltid og krever fortsatt at en person bremser sauene til holdetestativet. Å ha den personen bare skjærer sauene selv, kan være mye raskere. Vi tror de trenger å finjustere det litt. Det må være raskt, og ikke kreve at en person skal laste den. Kanskje noe som en modifisert versjon av dette.