Utskriftskretser på REPRAP

[Rhys Jones] har jobbet med Reprist-teamet for å etablere en metode for å skrive ut kretskort. Maskinen skriver først ut plastsubstratet med kanaler for metallet som skal deponeres i. De tilpasset deres klypehjulsmateren til å jobbe med solid kjernelodd (flux produserer et rot). Den ekstruderte loddes spesifikke varme er ikke varm nok til å smelte plasten. De lagde en video (innebygd nedenfor) av deres teststykke: en optisk endstopp. Teamet har også eksperimentert med å avkoble matesystemet fra ekstruderen.