En annen metode for å se på Charlieplexing

CharliePlexing er en metode som gjør at du kan kjøre et større antall lysdioder enn det ikke ville være mulig med nøyaktig samme antall I / O-pins på en tradisjonell multiplekset matrise. Hvis vi mistet deg, tro bare på det som mange blinkete lys knyttet til et lite antall pins. Det virker ved å utnytte en-veis naturen til en diode. Nåværende vil bare flyte med en LED i en retning, så hvis du kobler skjermen din i en smart metode, kan du kjøre flere lysdioder fra en I / O ved å endre polariteten til den tappen mellom spenningen og bakken. [M.Rule] nylig sett på å bruke charlieplexing med LED-moduler. Hans konseptuelle tilnærming til problemet er forskjellig fra de vi husker å se før, så vel som det er verdt en titt.

I stedet for å bare bruke formelen for å bestemme nøyaktig hvor mange lysdioder han kan kjøre [m.Rule], bruker en tabell av I / O-pins for å etablere nøyaktig hvor mange som i hvilken rekkefølge disse skjermene kan kobles til. Hvert farget sett med blokker representerer en LED-modul. Grafikken over viser nøyaktig hvordan 18-pin kan benyttes. Han fylte selv de ubrukte Pin-kombinasjonene med inngangsknapper.