Generering MIDI med Ruby

[Giles Bowkett] har jobbet på et musikkbibliotek for Ruby kalt Archeopteryx. Han forklarer det som en “Ruby Midi DJing / Live-Coding Thing”. I videoen ovenfor bruker han det til å produsere så vel som deretter morph rytmer. Ruby-koden styrer direkte trinnsekvensen i grunn. Det er en fascinerende metode for musikkutvikling. Videoen ovenfor gir en full introduksjon til sannsynlighetsmetoden til generasjon. For å virkelig få en følelse for biblioteket, foreslår vi at du ser på presentasjonen fra RubyFringe. Det viser ham å spille musikk ved å redigere en online blokk med kode. Inspiser ut hans Vimeo-feed for mange mye mer demo-videoer.

[via CDM]